สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

Banpongnamron School

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)

Facebook Page

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

  • Banpongnamron School
    167 หมู่ 1ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    โทรศัพท์: 0848912121
    E-MAIL: pongnamronschool52020048@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน