สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

Banpongnamron School

บุคลากรนางสาวปุณณภา ไพบูลย์

ครู
โทรศัพท์ : 0848912121
อีเมล : phun.phai86@gmail.com

-


นางสาววาริณี วันติ

ครู
โทรศัพท์ : 0854629681
อีเมล : warinee_14@hotmil.com

นางสาวมุทิตา กาวิโล

ธุรการ
โทรศัพท์ : 0992916492
อีเมล : muthitakawilo@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวนภา ตาถาวรรณ

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0820195870
อีเมล : dtathawan@gmail.com

นายพงศกร วันดู

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0988085069
อีเมล : -

นายปฏิญญา มืดมา

นัการภารโรง
โทรศัพท์ : 0980093909
อีเมล : -

นางสาวกัญรดา ติ๊บเรือน

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0979821052
อีเมล : nartittaya@gmail.com


โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

  • Banpongnamron School
    167 หมู่ 1ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    โทรศัพท์: 0848912121
    E-MAIL: pongnamronschool52020048@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน